Thursday, August 4, 2016
Thursday, July 14, 2016

Excel дээр үр дүнтэй ажиллах 12 энгийн арга -Монгол үндэсний портал - Mongolcom.mn
MONGOLCOM.MN

Monday, May 16, 2016

Судалгааны ажил  УХХЦҮ - IV  Б.Алтанчимэг

ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ХӨНӨӨЛТ ОРГАНИЗМУУД, 
ТЭДГЭЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ МЕНЕЖМЕНТ

ТЭГҮ ХАА-Н ХҮРЭЭЛЭН  

ХАА-н фитопатологи хичээлийн туршилт