Monday, April 23, 2012


Thursday, April 19, 2012


Wednesday, April 18, 2012Tuesday, April 17, 2012


Friday, April 13, 2012


Монгол айл - Тайвань
Монгол айл - Афган

Tuesday, April 3, 2012


POWERPOINT ҮЗҮҮЛЭН, PDF ФАЙЛ БЛОГТОО ОРУУЛАХ


Энд заасан embedit.in сайтыг сайн тогтоож аваад ашиглаж байхыг та бүхэнд зөвлөх байна. Заавал бүртгэл шаарддаггүй yahoo, google, openID, twitter гэх мэт бүртгэлээ ашиглаж болдог doc, docx, ppt, pptx, pdf гэх мэт маш олон форматын файл дэмждэг сайт юм. Зөвхөн pdf файл жишээ авч заасан боловч Word document зэрэг бусад файлуудыг ч ийм байдлаар блогтоо оруулж түгээх боломжтой: