Tuesday, April 3, 2012


POWERPOINT ҮЗҮҮЛЭН, PDF ФАЙЛ БЛОГТОО ОРУУЛАХ


Энд заасан embedit.in сайтыг сайн тогтоож аваад ашиглаж байхыг та бүхэнд зөвлөх байна. Заавал бүртгэл шаарддаггүй yahoo, google, openID, twitter гэх мэт бүртгэлээ ашиглаж болдог doc, docx, ppt, pptx, pdf гэх мэт маш олон форматын файл дэмждэг сайт юм. Зөвхөн pdf файл жишээ авч заасан боловч Word document зэрэг бусад файлуудыг ч ийм байдлаар блогтоо оруулж түгээх боломжтой:

Мөн та бүхэн Google Documents үйлчилгээг ашиглаж болно.