Sunday, September 24, 2017

V8 дугуйлангийн оюутан С. Хишигням Сөүл хотын их сургуулийн Байгалийн ухааны сургууль, Ургамал хамгааллын лабораторт ургамлын өвчин судлалын чиглэлээр магистрантурт тэнцэж амжилттай суралцаж байна. Чамдаа сурлагын өндөр амжилт хүсье.