Monday, March 28, 2011

English for intermediate level CD 20
Lesson 20 – Lesson 20 – Review 2 Lessons


English for intermediate level CD 19
Lesson 19 – Review 1 Lessons

English for intermediate level CD 18
Lesson 18 – At the doctors

English for intermediate level CD 17
Lesson 17 – At the camp

English for intermediate level CD 16
Lesson 16 – In the workshop

English for intermediate level CD 15
Lesson 15 – Christmas time

English for intermediate level CD 14
Lesson 14 – Fairy Tales & Legends

English for intermediate level CD 13
Lesson 13 – At the hotel

English for intermediate level CD 12
Lesson 12 – Under the weather

English for intermediate level CD 11
Lesson 11 – At the playground


English for intermediate level CD 10
Lesson 10 – At the Grocey store
English for intermediate level CD 9
Lesson 9 – At the  Amusement park

English for intermediate level CD 8
Lesson 8 – Crime does not pay

English for intermediate level CD 7
Lesson 7 – At the beach

English for intermediate level CD 6
Lesson 6 – At the circus
English for intermediate level CD 5
Lesson 5 – At the hospital

English for intermediate level CD 4
Lesson 4 – On the farm

English for intermediate level CD 3
Lesson 3 – Space

English for intermediate level CD 2
Lesson 2 – Rock N Roll

Sunday, March 27, 2011

English for intermediate level CD 1
Lesson 4 – Horror Films

English for elementary level CD 30
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

English for elementary level CD 29
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)

English for elementary level CD 28
Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
English for elementary level CD 27
Lesson 27 – Celebrations

English for elementary level CD 26
Lesson 26 – Transportation

English for elementary level CD 25
Lesson 25 – The Art
English for elementary level CD 24
Lesson 24 – Talking on the phone

English for elementary level CD 23
Lesson 23 – What are your job skills?

English for elementary level CD 22
Lesson 22 – Dining out

English for elementary level CD 21
Lesson 21 – Social Groups

English for elementary level CD 20
Lesson 20 – Getting around

English for elementary level CD 19
Lesson 19 – World knowledge

English for elementary level CD 18
Lesson 18 – I wish upon a star

English for elementary level CD 17
Lesson 17 – Future life

English for elementary level CD 16
Lesson 16 – Past experiences

English for elementary level CD 15
Lesson 15 – Do this

English for elementary level CD 14
Lesson 14 – At the station
English for elementary level CD 13
Lesson 13 – At home

Saturday, March 26, 2011

English for elementary level CD 12
Lesson 12 – What is the tallest mountain?

English for elementary level CD 11
Lesson 11 – He is taller than I am
English for elementary level CD 10
Lesson10 – What is for dinner?
English for elementary level CD 9
Lesson 09 – Listen to the music

English for elementary level CD 8
Lesson 08 – Activities

English for elementary level CD 7
Lesson 07 – Did you buy this for me?
English for elementary level CD 6
Lesson 06 – Shopping

English for elementary level CD 5
Lesson 05 – Location

English for elementary level CD 4
Lesson 04 – At school

English for elementary level CD 3
Lesson 03 – Entertaining
English for elementary level CD 2
Lesson 02 – Special days

English for elementary level CD 1
Lesson 01 – Welcome


BBC телевизээс зааж буй англи хэлний анхан шатны 30CD хичээлийг цувралаар хүргэсэн билээ. Тэгвэл одоо түүний үргэлжлэл болох ахисан анхан шатны 30CD хичээлийг хүргэж байна. Та бүхнийг  хичээнгүйлэн сурна гэдэгт итгэлтэй байна.


English for beginner level CD 30Friday, March 25, 2011

English for beginner level CD 29

English for beginner level CD 28


English for beginner level CD 27


English for beginner level CD 26


English for beginner level CD 25


English for beginner level CD 24


English for beginner level CD 23English for beginner level CD 22


English for beginner level CD 21


English for beginner level CD 20


English for beginner level CD 19


English for beginner level CD 18


English for beginner level CD 17English for beginner level CD 16


English for beginner level CD 15


English for beginner level CD 14


English for beginner level CD 13
English for beginner level CD 12

English for beginner level CD 11

English for beginner level CD 10English for beginner level CD 9


English for beginner level CD 8English for beginner level CD 7
English for beginner level CD 6English for beginner level CD 5


English for beginner level CD 4
English for beginner level CD 3

English for beginner level CD 2                     
English for beginner level CD 1            


BBC телевизээс зааж буй англи хэлний анхан шатны 30 CD хичээлийг цувралаар хүргэж байна. Та бүхнийг хичээнгүйлэн сурна гэдэгт итгэлтэй байна.

Thursday, March 24, 2011


Leaf Rust and Other Rusts of Cereals
Septoria Leaf Blotch of Wheat